profile cover image
profile image

Nguyễn Anh Đức

Thái Nguyên, Vietnam

Ở đời người ta hơn nhau là ở cái đầu🙂
Chứ không phải là ở cái miệng

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.