profile cover image
profile image

I'm Đặnq Kiên

Bắc Giang, Vietnam

| Dj Đặnq Kiên |
Nhận làm Nonstop Bay Phòng Theo yêu cầu ! ♥
Fb : Nguyễn Đặng Kiên - sdt : 0163.5354.557

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.