profile cover image
profile image

Ngô Đăng Việt (Bắc Ninh)

Thuận Thành-Bắc Ninh, Vietnam

❤️Dĩ Hoà Vi Quý❤️

Loading