Những Bản Độc Tấu Guitar Nhạc Vàng Hay Nhất GameMoBi.Us

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h17m

02 Dec 2015

58,231

Track List đây nha cả nhà! Xin lỗi đã để cả nhà chờ lâu!
1. Phố Xa
2. Diễm Xưa
3. Tôi Ngàn Năm Đợi
4. Riêng Một Góc Trời
5. Tuổi Đá Buồn
6. Tình...

Read more

#nhạc hòa tấu nhạc vàng

#những bản độc tấu guitar nhạc vàng hay nhất - nhẹ

#hòa tấu nhạc vàng hay nhất

#những bản hòa tấu guitar nhạc vàng hay nhất

#nhạc vàng hòa tấu tuyển chọn