Nhạc Hưởng - Huyền Thoại Nhạc Ke - Đàn Ca & Sáo Nhị - Minh Béo Edit.mp3

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h40m

06 Dec 2017

19,293

Featuring tracks by

This upload features tracks from Martian, Dj Shah and more.

Giành tặng bản nhạc Tàu trôi ảnh đi cảnh rừng trúc, sáo tiêu, đàn tranh đủ cả ! Trôi nhạc này khá nhiều màu sắc và trải nghiệm cảm xúc.... thiên hướng...

Read more

#hdmix