LISTEN IN APP

Iza Tvog Ekrana s01e09 - RadioAparat

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

59m

27 May 2019

132

Kako raskidamo romantične odnose u digitalnom okruženju - od ghostinga do orbitinga.
Šta je to etički dizajn i kakve veze on ima sa zavisnošću od druš...

Read more

#technology

#radio

#podcast

##radioaparat

#digital media