profile image

Małgorzata Anna

Tylko nie trzeba sobie, drogi sąsiedzie, zaprzątać głowy wielkimi planami, niech mi pan wierzy! Ja, na przykład, chciałem przewędrować cały świat. Ale...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.