Щыро доношу – 20 – Смердяча гноівка і інчы

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

25m

29 Apr 2015

17

Проґрам, в котрым презентуваны сут ориґінальны, поліцийны рапорты з постерунків, розсіяных на Лемковині. Акция розгрыват ся в меджевойенным часі. Ци т...

Read more