profile image

Kool Herc

логичен, чувствен, последователен и отговорен, повече интелектуален, отколкото емоционален.

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.