30-3-2021 Μηχανή #78 αληθινές μορφές τυραννισμένες

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h6m

30 Mar 2021

16

Αχ λίγο μέλι Θε μου
Για τις μέσα μας πληγές που περισσεύουν
Τ. Πορφύρης

τραύματα ουλές
χρυσός και φως
αληθινές μορφές τυραννισμένες
και μια πληγωμέν...

Read more

#kpax radio