23-3-2021 Μηχανή #77 Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h12m

24 Mar 2021

39

πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος;
Κακή η σκλαβιά. Χειρότεροι οι ραγιάδες.
κι ένας τυφλός
μπροστά στον καθρέφτη

ουρανός
αλάτι
και σπασμένοι καθρέφτες
στη...

Read more

#kpax radio