20-4-2021 Μηχανή #81 και κάμποσα ρακούν

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h23m

21 Apr 2021

19

τι κοινό έχουν
έξι θλιβερές σαρδέλες
ένας μεγάλος σκίουρος μεθυσμένος
και κάμποσα ρακούν;

η απάντηση
στη μηχανή #81
με Ζακ ρεβέρ
σ' έναν κόσμο σακατε...

Read more

#kpax radio