profile cover image
profile image

Khánh Kòy

Vinh, Vietnam

Chơi bời ít thôi
Gầy lắm rồi :))