profile cover image
profile image

Trung.BeoDJ

Hải Phòng, Vietnam

Tôi là 1 người rất Đam Mê Âm nhạc .. vì không có kinh tế nhiều nên tôi đã tự tìm hiểu .. rất mong mọi người nghe ủng hộ .. tôi rất cần những ý kiến củ...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.