Τα Παιδιά της Ευρώπης VS Bullying

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

18m

29 Apr 2015

14

Με το παρόν project, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Τ4Ε, έγινε μία προσπάθεια να προσεγγίζουν οι μαθητές το φαινόμενο του bullying.