Bánh Cuốn Lần 2 - [ Việt Mix ] - Hello Summer 2019 - Suýt Nữa Thì Trôi - Phạm Thành Anh .

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h40m

04 Apr 2019

12,046

Lâu lâu không làm việt mix anhh em cũng quên rùi nhị
Nếu được anh em ủng hộ mạnh thì sẽ cho anh em ăn nhiều bánh cuốn nhé hi
Like + Share If U Like <...

Read more

#[ bánh cuốn 02 ] - hello summer 2019 - suýt nữa th