Bánh Cuốn Lần 1 - Trôi Hay Không Trôi - Bê Hay Không Bê Nói Một Lời - Phạm Thành Anh .

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h58m

31 Mar 2019

9,304

Làm quả bánh cuốn ăn cho nguội anh em nhể
Nếu đc anh em ủng hộ mạnh sẽ ra thêm nhiều bánh cuốn nữa anh em nhé
Like + Share If U Like <3

#bánh cuốn 01 - trôi hay không trôi - bê hay không