profile image

Fred Ikafefret

Mwen sèl pé sav sa ki semb' bon pou mwen
Mwen sèl pé vwé sa ki semb' bèl pou mwen
Mwen sèl pé diw' sa ki semb' jist pou mwen....

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.