profile image

Nghi Nghii

Anh lớn lên từ đường phố chỗ xe hơi không có đường vô,chỗ công nhân ăn mì bằng Xô và khi mưa xuống hứng nước bằng tô...chỗ khác gọi là căn hộ còn chỗ ...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.