ΟΣΑ ΜΥΘΙΑ ΤΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 15/12/2021

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

34m

16 Dec 2021

88

Όσα μύθια, τόση αλήθεια, με την επίσημη ξεναγό του ελληνικού κράτους, Ευγενία Κούκουρα. Σήμερα μαθαίνουμε για τους αφανείς ήρωες του 1821!

#education

#grd radio

#όσα μύθια τόση αλήθεια

#ευγενία κούκουρα

#ιστορια