ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΙΧΗ 27/10/2021

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

51m

29 Oct 2021

608

Ο Νίκος Ρόρρης και ο Χρήστος Μακρόπουλος έρχονται με τα Ξύλινα Τείχη! Από τις δημοκρατικές δικτατορίες - κινήματα, στη δικτατορία του Μεταξά!

#politics

#grd radio

#ξύλινα τείχη

#νίκος ρόρρης

#χρήστος μακρόπουλος