ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΙΧΗ 04/05/2022

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

55m

05 May 2022

323

«Ξύλινα Τείχη» με τον Νίκο Ρόρρη και τον Χρήστος Μακρόπουλος με θέμα: Η άλλη οπτική της άμυνας!

#politics

#grd radio

#ξύλινα τείχη

#νίκος ρόρρης

#γεωστρατηγική