ΜΕ ΑΠΟΨΗ 17/05/2022

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

37m

18 May 2022

10

''Με Άποψη'' με την Βίκυ Μπα'ι'ρακτάρη (Βίκυ Μπαϊρακτάρη) . Καλεσμένοι ο Βάκης Τσιομπανίδης, πρόεδρος του Ακκελ άρτι αφιχθείς από Ρωσία και ο ΑΘΑΝΑΣΙ...

Read more

#politics

#βυκη μπαιρακταρη

#grd radio

#με άποψη