ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 14/07/2021

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

52m

15 Jul 2021

19

Με τον Νίκο Ρωσσόπουλο, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα.

#science

#grd radio

#ιατρικο απορρητο

#νίκος ρωσσόπουλος

#ιατρική