ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 23/11/2021

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

52m

24 Nov 2021

271

Αρχαίων μυστήρια, χαμένη γνώση με τον Αστέριο Τσίντσιφο. Συνεχίζουμε την αποκρυπτογράφηση των συμβόλων στην άλλη όψη του δίσκου της Φαιστού!

#news

#grd radio

#σουζάνα μπάκα

#αστέριος τσίντσιφος

#αρχαίων μυστήρια χαμένη γνώση