ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 28/09/2021

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

53m

29 Sep 2021

909

Στις 22:00 ο Αστέριος Τσίντσιφος και ο Πρόδρομος Κοφσανίδης, μας μιλούν για τη νεκρόπολη της Βεργίνης, στην εκπομπή Αρχαίων Μυστήρια, Χαμένη Γνώση!

#science

#grd radio

#αρχαίων μυστήρια χαμένη γνώση

#αστέριος τσίντσιφος

#πρόδρομος κοφσανίδης