(9) Το Ξενοδοχείο Βαλκάνια υποδέχεται τον ζωγράφο Αντώνη Κέπετζη

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

59m

01 Jul 2017

54

«Τα οπτικά θαύματα της ζωής τα βλέπουν λίγοι». Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν έγραψε δίπλα στο όνομά του. Αντώνης Κέπετζης, δήλωσε και πήγ...

Read more

#αvτώνης κέπετζης

#ξενoδοχείο βαλκάνια

#γιώργoς χρονάς