profile cover image
profile image

Gia Lâm

Hà Nam, Vietnam

Biểu Tượng (K-Key)
Viết tắt của KunNaomi
Đại diện cho màu đen.
Là tên 1 loại vitamin
Ketamin - K3Y
FB : https://www.facebook.com/kunngheotapyeu

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.