ΡΕΠΕΡΑΖ {Ανθρώπινο Δυναμικό} 08-11-2014

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

57m

08 Nov 2014

62

Δοκιμαστική εκπομπή ερευνητικών προθέσεων για τη σημερινή κατάσταση της εργατικής τάξης. Πέντε εργαζόμενοι με εμπειρία σε περιβάλλον πολυεθνικών εταιρ...

Read more