«Στο Μικρόφωνο» 18 Ιουνίου 2018

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h55m

18 Jun 2018

157

Ο Πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δ. Καζάκης με το μέλος του ΕΠΑΜ Γ. Παρλαμέντη συζητούν τα θέματα της επικαιρότητας, τηλεφωνική παρέμβαση της Κέρη Μαυρομμάτης .
Σύ...

Read more

#e-roi στο μικρόφωνο

#καζάκης