«Στο Μικρόφωνο» 14 Ιουνίου 2018

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h49m

14 Jun 2018

221

Ο Πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δ. Καζάκης και το μέλος της Ε.Ν.Α του ΕΠΑΜ δικηγόρος Ε. Χαραλάμπους στα μικρόφωνα το σταθμού.
Το νέο πολυνομοσχέδιο και τα δεινά π...

Read more