«Στο Μικρόφωνο» 11 Ιουλίου 2019

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h55m

11 Jul 2019

151

Ο Δημήτρης Καζάκης και ο Ηρακλής Παπαδόπουλος σχολιάζουν το μετεκλογικό πολιτικό τοπίο.

#politics

#news

#talk

#talk radio