«Αισθάνομαι & Συναισθάνομαι» στις 18 Ιουνίου 2018

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

54m

18 Jun 2018

25

Μάθετε να διεκδικείτε και να παίρνετε αυτά που θέλετε. Οι φραγμοί και οι λόγοι που μας εμποδίζουν να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Τα οφέλη της διεκ...

Read more

#αισθάνομαι και συναισθάνομαι e-ro

#μάθετε να διεκδικείτε και α παίρνετε αυτά που θέλε