NST - Ngày Không Em Bầu Trời Ngả Màu Khói️Cơn Mưa Buồn Xé Nát Trái Tim Tôi - Đoàn Duyệt

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h18m

10 Dec 2018

431

Lâu rồi mới có bài nhạc hihi
Thấy hay cho mk xin 1tym và follow mk nhé❤️❤️❤️
Thanks you all...!!!

#nst

##bay phòng

#full-t.h

#bass

#doan duyet