profile cover image
profile image

I'm Minh Đức

Hà Nội ✈️, Vietnam

Dj Minh Đức
Đánh Nhạc Theo Yêu Cầu Liên Hệ: 0967330002
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025606955933 ( Chính Chủ ) ✈️
địa chỉ: Tri Lễ Q...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.