Dita Sot-I ftuar Sokol Kondi, monitorues i veprimtarise se Ministrive dhe Institucioneve publike

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

12m

29 Apr 2015

56

Monitorimi dhe transparenca e institucioneve publike dhe ministrive nga ana e te rinjve.

##sokol kondi#radio tirana#metropol#dita sot