חיים פראניים - האפשר להתקיים ללא מזון?

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

50m

11 Jul 2017

6

מהם "חיים פראניים"?
ה ש ר א ה ! ריי מאור הוא איש שחי "חיים פראניים". גופו עבר התמרה והוא איננו זקוק לאוכל. ריי התארח בתכנית והסביר מהי "פראנה", איך ע...

Read more