בין המוזיקה ההודית לזוהר הקדוש

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

54m

11 Jul 2017

3

מה בין הזוהר הקדוש למוזיקה ההודית?
מפגש מרתק עם המורה ואמן הסיטאר בני דג'ובס: על הקשר בין מוסיקה הודית לקבלה, על רעיון האחדות, מהו גורו? הקשר בין מוס...

Read more