LISTEN IN APP

NST - Tum Dum Dum - DJ Tùng Tee Mix

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

29m

01 May 2016

19,511

Ngày Sinh : 21 – 09 1995

Quê Quán: Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội

Link FB: https://www.facebook.com/tungcodon95

Đang học : Đại Học TDTT Bắc Ninh

#vinahouse

#dục tú

#đông anh

#dj tùng tee