profile cover image
profile image

Dj TiLo (Chính Chủ)⭐

Hà Nội, Vietnam

Boss tại Hoàng Tử Gió
Quản lý tại STAR3 CLUB
Cậu Chủ Nhỏ tại Wind Tattoo Studio
Boss tại Viện Tạo Mẫu Tóc Và Làm Đẹp Wind Số 3 Vũ Phạm Hàm
Học ở Trườn...

Read more

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE