NST - Bùi Đạt Comback ( Thốc Kẹo ) 5 Phút Sau Vẫn Là Anh Em - Đạt Bê Múc

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

2h30m

26 Feb 2018

41,716

Chúc mừng trở lại của thần tượng ❤
Tặng anh chị em gần như xa xỉ có ❤ lỗi bỏ qua
cho em xin cho em xin 1 share + 1 tim + 1 repost nhaaa❤

#vinahouse

#bùi đạt comblack

#thai hoang