profile cover image
profile image

DJ Minh Trí 12

Ha Noi, Vietnam

https://soundcloud.com/minh-tr-11
https://www.mixcloud.com/djminhtri12/
Mình có bán các thể loại nhạc ỉm cần j ib để biết thêm chi tiết.
Xin cảm ơn!

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.