Full Long Nhật - From #VNH01 Hanoi - Đ.H Remix [ V.N.F.M Team ]

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h

09 Jun 2018

19,776

AE tim và reppost cho đạt đi, nghe nếu thấy hay share lên facebook cho bạn bè cùng nghe nhé <3
Nhận Kèo đánh nhạc theo yêu cầu, bay phòng, party, sinh...

Read more

#bass

#full track long nhật

#đạt híp

#căng đét

#hanoi