profile cover image
profile image

I'm Chiến Ku '( Chính Chủ ✔ )

Hà Nội, Vietnam

Followers;
(Hoàng Ngọc Chiến) : 0399787976
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
https://soundcloud.com/ho-nq-ng-c-chi-n