LISTEN IN APP

VIỆT MIX 2019 - Cô Thắm Không Về & Lời Yêu Ngây Dại Ft Anh Đơi Em Được Không - Cảnh Gucci Mix

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h1m

28 Sep 2019

68,253

1. Cô thắm không về
2. Lời yêu ngây dại
3. Anh đợi em được không
4. Em nguyện làm người bình thường bên cạnh anh
5. Chúng ta dừng lại ở đây thôi ...

Read more

#vocal trance

#vocal

#vocal house