profile cover image
profile image

DJ Cường Ck

Ho Chi Minh, Vietnam

Dj tại Hoàng Gia Disco
Quản lý tại DJ Cường CK
Tổng quản lý and DJ tại GOLD 9 CLUB - Karaoke
Làm việc tại Khóa Điện tử Ngọc Vượng Đà Nẵng
Disc Jockey ...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.