LISTEN IN APP

Bokbaren 2017-01-17

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

31m

17 Jan 2017

Radio Revolts kulturprogrammer kjører sci-fi-uke, og Bokbaren stiller sterkt med gjestene Aase Maren og Hans fra Nerdeprat og Filmofil.