SaJuro số 47 - Hãy bắt đầu từ những tiếc nuối

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

39m

31 Dec 2012

1,281

"Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
[...]
Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau
là riêng mì...

Read more

#radio