~ Full Set Hưởng <3 . - Havana & My Lòve V2 & Lặc Trôi - "KETAMIN" Lên Ngôi . ( Đi.Cảnh )

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h19m

31 May 2018

27,446

- FULL SET HƯỞNG CHO ACE ! <3
- " NHẠC KE " không phải NonStop . ^^
REPOSTS và CMT nhận xét về bài để mình rút kinh nghiệm nha <3
- Không hay đừng ...

Read more

##nhạcke #fullsethưởng #đicảnh