profile image

Adam Nowak

jak można tak próbować fałszować Historię !!! i szczycić się pochodzeniem PZPR dotyczy programu Lisa

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.